ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 พ.ค. 61 ถึง 01 มิ.ย. 61 แข่งขันศึกษาวิชาการโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
30 พ.ค. 61 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
28 พ.ค. 61 กิจกรรมเวียนวิสาขบูชา
วัดเทพพิทักษ์ปุณณราม
28 พ.ค. 61 ร่วมปลูกต้นไม้กับเทศบาลสีมามงคล
หมู่บ้านถ้ำเต่าพัฒนา
21 พ.ค. 61 ถึง 23 พ.ค. 61 ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2561
วัดยองแยง
16 พ.ค. 61 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561