ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Welcome to Klangdongpunnawitthaya School
News
08/06/2018
04/06/2018
30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
24/05/2018
http://www.kpv.ac.th/gallery-detail_50967 24/05/2018
           
TV KLANGDONGPUNNA

Webboard
Topic Date
ทดสอบ เว็บบอร์ด ม.6 (220/18) 12 มิ.ย. 61
แบบทดสอบการเรียนรายวิชาคอมนักเรียนชั้น ม.5 (137/0) 05 มิ.ย. 61
การเข้าเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์นักเรียนชั้น มํธยมศึกษาปีที่ 5 (151/0) 05 มิ.ย. 61
]งชื่อตนเองของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (150/0) 05 มิ.ย. 61
ข้อสอบก่อนเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (159/0) 04 มิ.ย. 61
วิธีการเปลี่ยน Ip ใช้อินเตอร์เน็ตในอาคาร 1 และบ้านพัก (111/0) 04 มิ.ย. 61
Executive


Director
Administrators
Username
Password
Forgot password
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด