โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา เป็นโรงเรียนสถานศึกษาขนาดเล็กมุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างทักษะทางวิชาการ และร่วมงานกิจกรรมภายในชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

3 weeks 2 days ago

ประชุมผู้ปกครองเทอม 2 ปีการศึกษา 2564 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น.
ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

1 month 1 week ago

เปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2564 เริ่มการเรียนการสอนทั้ง on Hand และออนไลน์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

1 month 3 weeks ago

โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

1 month 4 weeks ago

รายชื่อนักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. หนังสือยินยอมของผู้ปกครองนักเรียน
2. บัตรประชาชนนักเรียน
3. แต่งชุดพลศึกษาของโรงเรียน
4. ไปตามเวลาที่กำหนด ผู้ปกครองควรรออยู่ด้านนอก

สถานที่ฉีด Greenery Resort
Google Map goo.gl/maps/E3GBieu1wD7KWxMa7

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

4 months 15 hours ago

การประชุมประจำเดือนสิงหาคมออนไลน์โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ปีการศึกษา 1/2564

แชร์บอกต่อได้เลย
  • 758
  • 23
  • 32
  •  
    813
    Shares