โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา เป็นโรงเรียนสถานศึกษาขนาดเล็กมุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างทักษะทางวิชาการ และร่วมงานกิจกรรมภายในชุมชน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ด้วยครูและบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ   และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

เครื่องแบบการแต่งกายนักเรียน
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์
Cover for โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
751
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 60 หมู่ 7 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320

กิจกรรมพาลูกเข้าวัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ... See MoreSee Less
View on Facebook
เครื่องแบบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ... See MoreSee Less
View on Facebook
กิจกรรมวันต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาได้จัดกิจกรรมวันต้านยาเสพติด เพื่อลดละเลิกใช้ยาเสพทุกชนิด ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ... See MoreSee Less
View on Facebook
กิจกรรมโครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ( อาสาจราจรและสถานศึกษาปลอดภัยสวมหมวกกันน็อก 100% )นักเรียนโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมโครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ( อาสาจราจรและสถานศึกษาปลอดภัยสวมหมวกกันน็อก 100% )รุ่นที่ 6 วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา ... See MoreSee Less
View on Facebook
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีพระสุนทรโวหาร(ภู่) กวีคนสำคัญของไทยและของโลก โดยมีการแสดงการละเล่นพื้นบ้านของไทย และการประกวดแต่งกายตัวละครจากวรรณกรรมของสุนทรภู่ การประกวดร้องเพลง ฯลฯ ... See MoreSee Less
View on Facebook
แชร์บอกต่อได้เลย