ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 3030100102
ที่อยู่ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 68 หมู่ 6 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) Klangdong Poonna Vitthaya
ระดับที่เปิดสอน มัธยมศึกษาต้น - ปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง 2 มีนาคม พ.ศ. 2529
อีเมล์ kpv@kpv.ac.th
เว็บไซต์ kpv.ac.th
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 111 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอปากช่อง 24.2
แชร์บอกต่อได้เลย