ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

                 

รูปคบเพลิง

หมายถึง ดงพญาไฟในอดีต และความรุ่งโรจน์ ในการศึกษา 

แชร์บอกต่อได้เลย