ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 7 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากอำเภอปากช่องไปทางทิศใต้ ตามถนนทางเข้าวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม(วัดพระขาวใหญ่) เป็นระยะทาง 21 กิโลเมตร ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2527 โดยพลเอกพงษ์ ปุณณกันต์ ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 35 ไร่ ให้แก่กรมสามัญศึกษา  เพื่อจัดตั้งให้ นายสันติ สอนไม้ อาจารย์ใหญ่ขนงพระวิทยา(โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณ์ในปัจจุบัน) รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2527 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายอำนาจ เปรมจิตร ครูใหญ่โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
ปัจจุบัน นางธิภากาญ พรานเนื้อ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวย โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
แชร์บอกต่อได้เลย